LLIURAMENT DE PREMIS DEL VIII CERTAMEN LITERARI GRUP D'OPINIÓ ÀMFORA

L'acte es celebrarà a la Biblioteca del Vapor Vell
( Passatge Vapor Vell, 1)
Divendres, 29 de juny de 2018 a les 19 hores

Aula d'Expressió del Grup d'Opinió Àmfora ha preparat una dramatització d'un "insòlit i extravagant text" que respon al títol de

"HISTÒRIA D'UNA DERROTA ANUNCIADA".

PROGRAMA

• Parlaments
• Obertura de les pliques i proclamació dels
guanyador/a i finalistes
• Lliurament dels guardons.
• Lectura del 1r premi a càrrec d'Aula d'Expressió
de G. O. ÀMFORA.


VIII CERTAMEN LITERARI
Grup d'Opinió ÀMFORA

BASES DEL CERTAMEN

1. El certamen és obert a qualsevol persona que hi vulgui participar.
2. La participació en el certamen comporta acceptar aquestes bases.
3. Els treballs que s'hi presentin han de ser originals i poden estar escrits en català o en castellà.
4. Els treballs presentats no poden haver estat premiats anteriorment en un altre concurs literari.
5. No es pot presentar més d'un treball per persona a la mateixa modalitat.
6. Els treballs han d'estar escrits amb ordinador amb el programa Word (amb el tipus de lletra Arial, cos 12), en fulls DIN A4 escrits a una sola cara i a doble espai.
7. Tots els concursants hauran de presentar-se amb pseudònim.
8. Els treballs s'han de presentar a la Biblioteca Vapor Vell (Joan Güell 14-22) o a la Seu social de G.O.
ÀMFORA (Alpens 32) a l'horari de cada entitat i dins d'un sobre DIN A4 o similar tancat, on hi consti
"VIII Certamen Literari del Grup d'Opinió ÀMFORA".
A l'interior del sobre hi ha d'haver: L'original, i tres còpies, on hi consti, el títol de l'obra i el pseudònim de l'autor/a.
En un paper, dins d'un sobre tancat hi han de figurar dades personals de l'autor/a: pseudònim, nom i cognoms, data de naixement, adreça i telèfon, i, en cas de tenir-ne, adreça de correu electrònic. A l'exterior d'aquest sobre cal consignar el títol de l'obra i el pseudònim del autor/a.
9. El Jurat estarà integrat per personalitats I especialistes del món literari.
10. El Jurat determinarà el guanyador i els dos finalistes. La seva decisió és inapel·lable.
11.El veredicte del Jurat es farà públic en l'acte de lliurament de premis, que tindrà lloc el 29 de juny (divendres) a les 19 hores a la Biblioteca Vapor Vell.
12. L'associació Grup d'Opinió ÀMFORA publicarà els textos originals guanyadors a la seva web www.goamfora.org i a la web de la Biblioteca Vapor Vell www.bcn.cat/bibvaporvell.


 


Els textos premiats de la present edició estaran disponibles el 8 de juliol a la Seu de G. O. ÀMFORA i a la Biblioteca Vapor Vell. ,
Els treballs que es presentin no seran retornats als autors/es. Quedaran dipositats al fons de documentació de G. O. ÀMFORA.


Modalitats del certamen

ADULTS, a partir de 17 anys

Relats curts sobre qualsevol temàtica: ficcions,
Anècdotes o fets reals.
L'extensió màxima ha de ser de 6 fulls.
El guanyador serà premiat amb un trofeu, un llibre
Electrònic un premi de 250 euros en metàl·lic i un lot de 10 llibres.
Els dos finalistes seran premiats amb un trofeu, un llibre electrònic, un premi de 100 euros en metàl·lic i
un lot de 5 llibres.

Dates de participació:

Presentació dels treballs, 17 d'abril al

19 de maig de 2018

Lliurament dels premis. 29 juny 2018