Grup dĺOpiniˇ └MFORA

CORAL

RECITAL FI DE CURS

DIMECRES 19 DE JUNY 2019
A LES 18'30 HORES

                    

 A LES COTXERES DE SANTS,
     PLAÇA BONET I MUIXI,
     4ª PLANTA