GRUP D’OPINIÓ ÀMFORA

ORGANIGRAMA 2018 - 2020

CÀRRECS

PRESIDENTA
Magda Cristòfol i Biarnés

SOT-PRESIDENTA
Maria Navarro i Guimerà

SECRETÀRIA
Montserrat Artal i Carim

TRESORERA
Mercè Font i Batlles

VOCAL DISSENY I MAQUETACIÓ
Pau Hernando i Boscana

VOCAL (ADJUNTA AULA D’EXPRESSIÓ
Glòria Bosch i Morera

VOCALIES

ACCIÓ SOLIDÀRIA
Joan Bernadas

AULA D’EXPRESSIÓ
Joan Bernadas / Glòria Bosch

DEBATS OBERTS
Jaume Jané / Josep Campanera

MUSEUS
Magda Cristòfol

PASSEJADES CULTURALS
Joan Alonso

PASSEJADES  LITERÀRIES
Glòria Bosch

PASSEJADES DE NATURA
Joaquin Villanueva

SENDERISME
Josep Rusiñol

SORTIDES
Pau Hernando