GRUP D'OPINIÓ ÀMFORA

ORGANIGRAMA 2022 - 2024

CÀRRECS

PRESIDENTA
Magda Cristòfol i Biarnés

SOT-PRESIDENTA
Maria Navarro i Guimerà

SECRETÀRIA
Montserrat Artal i Carim

TRESORERA
Mercè Font i Batlles

VOCAL DISSENY I MAQUETACIÓ
Pau Hernando i Boscana

VOCAL
Glòria Bosch i Morera

VOCALIES

ACCIÓ SOLIDÀRIA
Joan Bernadas

AULA D'EXPRESSIÓ
Glòria Bosch

DEBATS OBERTS
Jaume Jané

MUSEUS
Magda Cristòfol

PASSEJADES CULTURALS
Glòria Bosch

RUTES LITERÀTIES
Glòria Bosch

PASSEJADES DE NATURA
Joaquin Villanueva

SENDERISME
Josep Rusiñol

SORTIDES
Pau Hernando