VOCALIA D'ACCIÓ SOLIDARIA

(Ajudes a col·lectius i institucions assistencials)

- Organització de campanyes dedicades a la recollida de roba i aliments per a repartir a diferents entitats que treballen per a col·lectius en perill d'exclusió social.

- Trobades festives anuals que anomenen VIURE - CONVIURE - COMPARTIR per a donar a conèixer les accions realitzades.

- Renovació del nostre compromís de seguir treballant per una societat més justa i solidària.

- Tothom qui vol fa aportacions i col·labora amb dedicació personal i econòmica.

- Els associats reben informació de les quantitats recaptades i els seus destinataris, així com els informes que les entitats receptores fan a propòsit del repartiment dels recursos lliurats