AULA D'EXPRESSIÓ

(Expressió oral i dramatització)

- Dramatització de textos i situacions, convertits en petites representacions teatrals.

- S'afavoreix la interpretació personalitzada. Cada assistent desenvolupa el seu propi estil d'interpretació.

- Els participants aporten textos propis o triats per ells.

- Se'ls fa intervenir de manera inexcusable.

- S'utilitzen textos clàssics i actuals. S'incideix als aspectes culturals amb petits aclariments. S'aprofita l'activitat per a potenciar la maduresa personal i les vivències de grup.