LLIURAMENT DE PREMIS DEL IX CERTAMEN
LITERARI GRUP D'OPINIÓ ÀMFORA


L'acte es celebrarà a la Biblioteca del Vapor Vell

( Passatge Vapor Vell, 1)

Dijous, 27 de juny de 2019 a les 19 hores

PROGRAMA

Presentació de l'acte
Obertura de les pliques i proclamació dels
guanyador/a i finalistes
Lliurament dels guardons.
Lectura del 1r premi a càrrec d'Aula d'Expressió
de G. O. ÀMFORA.