Grup dĺOpiniˇ └MFORA

DEBATS OBERTS

2 0 2 2 : ANY NOU
DEBATS OBERTS NOUS i
AMB OPINIONS NOVES

FAREM CONVERSA i DEBAT SOBRE

2 0 2 2

ESPERANCES, INCÒGNITES, DUBTES, CAMINS I DECISIONS


Divendres, dia 5 de NOVEMBRE de 2021
de 6'30 a 8 h. del vespre


a la SEU DE G.O.ÀMFORA
Alpens, 32 baixos -- SANTS

goamfora@goamfora.org                                         pàgina Web: goamfora.org