VOCALIA DE PASSEJADES CULTURALS

(Visita a llocs i entitats d'interès històric)

- Divulgació de fets i personatges de la història de Catalunya, mitjançant visites i comentaris documentats, a indrets poc familiars als assistents.

- S'afavoreix la participació de tothom. L'absència total de crítica, davant les qüestions que es plantegen, afegeixen a la activitat un gran valor didàctic.

- L'activitat física de la passejada per indrets poc familiars i la curiositat dels fets històrics fa molt atractives les visites.